אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 SUPPORT TECHNIQUE

Vous souhaiter résoudre un soucis ? alors contacter nos techniciens

 SERVICE COMMERCIAL

VOUS SOUHAITER UN HEBERGEMENT WEB MAIS TOUTJOURS PAS DE CHOIX ? ALORS UN DE NOS COMMERCIAL PRENDRA CONTACTE AVEC VOUS AFIN DE TROUVER VOS BESOINS.

 PRE-VENTE

VOUS SOUHAITE NOUS POSER DES QUESTIONS ? ALORS CONTACTER NOS SERVICE PRE-VENTE

 PARTENARIAT

VOUS SOUHAITER ETRE PARTENAIRE GIATIK.COM ? CONTACTER CE SERVICE.